SERVEIS

- Servei de préstec de documents (llibres, revistes, DVD's, CD's, DVDR's)

- Servei de préstec interbibliotecari.

- Premsa diària

- Servei internet

- Espai WI-FI

- Guies periòdiques de novetats

- Hores del conte i assessorament lector.